Sekocenbud

Sekocenbud

Sekocenbud jest najpopularniejszym na rynku informatorem cenowym używanym do celów kosztorysowania. Kwartalnik zawiera dane o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach najmu sprzętu budowlanego. Informator dostępny jest w wersjach: elektronicznej (płyty CD) i broszurowej.

Zamów Sekocenbud

Opis produktu

Sekocenbud dostarcza dane o ok. 10 000 cen materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych. Informacje kwartalne zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny nakładów RMS w układzie branżowym, regionalnym (również wybranych producentów), narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Poza standardową wersją cennika RMS w formie elektronicznej, dostępna jest wersja rozszerzona RMS-MAX zawierająca dodatkowo ponad 80000 aktualnych cen materiałów i sprzętu pochodzących z portalu e-Sekocenbud.

Na płycie CD znajdują się:

 • Informacje o cenach materiałów budowlanych (IMB),
 • Informacje o cenach materiałów instalacyjnych (IMI),
 • Informacje o cenach materiałów elektrycznych (IME),
 • Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego (IRS).

Wydawnictwo znajduje zastosowanie przy:

 • Sporządzaniu kalkulacji szczegółowych w kosztorysowaniu robót budowlanych;
 • Rozliczeniach robót budowlanych;
 • Negocjacjach cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym

 

IMB, IMI, IME
Każdy zeszyt składa się z dwóch działów:

 • Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów  oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
  Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 • Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
  Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

IRS
Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów są publikowane w następujących częściach:

Część I - STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ:

 • Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach – minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:
  • stolic województw,
  • pozostałych miejscowości w tych województwach,
  • województw ogółem.
 • Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.
 • Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach – minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW:

 • Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.
 • Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich (w %), publikowane analogicznie do wskaźników narzutów kosztów zakupu - zarówno w podziale na rodzaje robót, jak i wartości minimalne, średnie i maksymalne.
 • Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z - informacje o wskaźnikach narzutów zysku (w %), publikowane w tabelach, w układzie analogicznym do Rozdziałów 1 i 2.

Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

 • Dział A - obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.
 • Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.
 • Dział C - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.

Część IV - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

 • Rozdział 1 - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)
 • Rozdział 2 - zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360