Wartość Kosztorysowa Inwestycji

Wartość Kosztorysowa Inwestycji

Wartość Kosztorysowa Inwestycji, jest informatorem, zawierającym dane niezbędne przy szacowaniu wartości inwestycji. Dostarcza inwestorom, urzędom, biurom projektów, biurom kosztorysowym oraz firmom wykonawczym informacje potrzebne szczególnie na etapie opracowywania ich wstępnego projektu. Informator jest dostępny w wersji broszurowej i elektronicznej

Zamów Wartość Kosztorysowa Inwestycji

Opis produktu

Wydawnictwo zawiera wskaźniki cenowe, służące do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji. Obowiązek jej obliczenia został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 1480). § 6 ust. 1 pkt 1 lit. f tego rozporządzenia brzmi: "Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana ze środków budżetu państwa jeżeli inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji, zawierający co najmniej planowany łączny koszt inwestycji zwany dalej wartością kosztorysową inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji". Dla ustalenia planowanego łącznego kosztu inwestycji trzeba dysponować dokumentacją projektową w formie projektu wstępnego oraz informacjami o cenach i stawkach bardzo zróżnicowanych grup kosztów objętych określeniem "wartość kosztorysowa inwestycji".

Biuletyn Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zawiera wskaźniki do szacowania wartości następujących grup kosztów:

  • Pozyskanie działki budowlanej,
  • Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
  • Budowa obiektów podstawowych,
  • Instalacje.
  • Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych,
  • Wyposażenie,
  • Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360