Norma Pro

Norma Pro

Norma Pro to zaawansowany i najczęściej używany program kosztorysowy w kraju. Pierwsze wersje Normy powstały jeszcze pod koniec lat 80. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze oraz wyglądowi nawiązującemu do tradycyjnych formularzy, program stał się standardem na naszym rynku. Norma Pro zadebiutowała w 2003 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których zdobyła także złoty medal. Zawiera pełną bazę danych katalogów KNR, KSNR, KNNR, KNP, ATH, i jest w stanie sprostać wymaganiom najbardziej wymagających kosztorysantów.

Zamów Norma Pro

Opis produktu

Normę Pro wyróżniają:

 • Prostota obsługi (zarówno przy użyciu myszy, jak i klawiatury),
 • Pełna baza normatywna,
 • Możliwość rejestrowania zmian i opcjonalnego drukowanie korekt wprowadzanych do kosztorysu,
 • Rozbudowany moduł książki obmiarów z możliwością wstawiania rysunków, fotografii, odwołań do funkcji bibliotecznych, w tym własnych,
 • Możliwość tworzenia pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji icenników tych pozycji,
 • Możliwość tworzenia kosztorysów wariantowych, złożonych (praca zespołowa) i FIDIC.

Norma Pro jest wyposażona w funkcję cofania błędnie wykonanych operacji. Zawiera mechanizmy, które pozwalają na wyliczanie wartości norm nakładów zwartych w katalogach metodą interpolacji lub ekstrapolacji oraz ich automatyczną korektę odpowiednimi współczynnikami. Można w niej tworzyć własne katalogi normatywne i cenowe o strukturze takiej samej, jak baza danych dołączona do programu.

Norma Pro ma możliwość importu obmiarów z programów CAD, współpracuje z programami do harmonogramowania robót.

Jest doskonałym narzędziem do tworzenia wszelkiego rodzaju kosztorysów, w tym inwestorskich. Umożliwia pracę zespołową.

Wybrane możliwości programu:

 • Możliwość edycji wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia.
 •  Wbudowany mechanizm automatycznej korekty danych pozycji w sytuacjach przewidzianych w katalogu (współczynniki korygujące). Program wskazuje możliwość skorygowania odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie ją wykonuje.
 • Funkcja rejestracji zmian (wyróżnianie kolorem, skreśleniami oraz podkreśleniami), nieoceniona przy sprawdzaniu i dokonywaniu korekt lub kosztorysu, np. przez inspektorów nadzoru. Wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane, cofnięte, wydrukowane.
 • Rozbudowana, kontekstowa pomoc w obsłudze programu.
 • Możliwość automatycznego sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z zawartością katalogów.
 • Wygodny, przejrzysty mechanizm wyszukiwania i wyboru pozycji katalogowej, umożliwiający porządkowanie, grupowanie i przemieszczanie list katalogów.
 • Zintegrowana z programem przeglądarka kodów CPV.
 • Możliwość pracy z kilkoma cennikami jednocześnie.
 • Możliwość tworzenia pozycji scalonych, katalogów norm, katalogów cen robót i obiektów o przejrzystej, drzewiastej strukturze (takiej samej jak oryginalna struktura bazy dołączonej do programu).
 • Możliwość pełnej edycji bazy katalogów norm.
 • Prosty i wygodny mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań.
 • Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.
 • Możliwość tworzenia pozycji kosztów transportu materiałów i sprzętu.
 • Wielopoziomowy podział kosztorysu na elementy robót połączony z systemem pozwalającym na rozbudowane stosowanie narzutów.
 • Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów.
 • Dowolny sposób numerowania pozycji i działów, w tym literowo-cyfrowy.
 • Bezpośrednie odczytywanie kosztorysów z programów kosztorysowych: Strix, Skobud, Seko, Leonardo, Zuzia, Winbud, Rodos, Penta, Koma oraz wymiana kosztorysów z innymi programami w uniwersalnym formacie .ath.
 • Moduł książki obmiarów z mechanizmami odwołań do wyliczeń z innych pozycji, obliczeń pomocniczych, definiowania stałych lokalnych, globalnych funkcji własnych oraz komentarzy.
 • Wstawianie rysunków oraz innych obiektów do przedmiaru.
 • Wczytywanie cenników RMS, asortymentów robót i obiektów ze wszystkich dostępnych na rynku informatorów cenowych.
 • System zabezpieczania, przy pomocy haseł, wybranych składników kosztorysu (cen, nakładów, obmiarów i robót), przed dokonywaniem zmian.
 • Praca na kilku kosztorysach jednocześnie dzięki mechanizmom obsługi kosztorysów złożonych, z możliwością pracy zespołowej.
 • Możliwość importu kosztorysów i przedmiarów w postaci tekstowej (w tym przetworzonych z zeskanowanych dokumentów).
 • Rozliczanie wykonanych robót.
 • Tworzenie kosztorysów zawierających warianty: na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.
 • Tworzenie kosztorysów w postaci zgodnej z wymaganiami FIDIC.
 • Rozliczanie wybranych pozycji w innych pozycjach.
 • Tworzenie kosztorysów z wykazem różnic.
 • Funkcje wspierające tworzenie harmonogramów na podstawie kosztorysów.
 • Import obmiarów z programów CAD.
 • Współpraca z programami Stawka i Wykopy.
 • Pobieranie cen bezpośrednio z internetowej bazy InterCenBud.
 • Możliwość kosztorysowania z wykorzystaniem niemieckich katalogów Dynamische BauDaten.


Norma Pro pozwala również w niemal nieograniczony sposób dostosować wydruki do włąsnych wymagań.

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360