Intensywny kurs obsługi programu Norma Pro - kliknij aby zobaczyć program i terminy

Szkolenie jest przeznaczone dla początkujących użytkowników programów Norma Standard oraz Pro. Celem warsztatów jest nauczenie wydajnej obsługi programu w zakresie niezbędnym do poprawnego, biegłego tworzenia przedmiarów i kosztorysów. Podczas zajęć omawiane są funkcje programu najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników reprezentujących w procesie budowlanym strony zarówno inwestora jak i wykonawcy.

Szkolenia w ramach programu

Lokalizacja Data
Wrocław, ul. Bednarska 11c. OS BUTORG 29.11.2017- 30.11.2017 Zgłoszenie Szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest dedykowane nowym użytkownikom programu Norma oraz dotychczasowym użytkownikom wersji 3.x programu, wymieniającym ją na Standard lub Pro. 

Celem szkolenia jest nauczenie wydajnej obsługi programu w zakresie niezbędnym do biegłego tworzenia kosztorysów i przedmiarów, a także zapoznanie uczestników z możliwościami programu Norma. 

Wymagania: umiejętność obsługi komputera oraz środowiska MS Windows.

Tryb zajęć: warsztaty komputerowe (jedna osoba przy stanowisku). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia. 

Cena szkolenia zawiera: dostęp do notebooka z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania, świadectwo odbycia kursu, skrypt z materiałami pomocniczymi, bufet kawowy, napoje.

Zajęcia prowadzi mgr inż. Zbigniew Potocznik

 

Cena: 850 zł

Program szkolenia

Dzień 1

 • Ogólne zasady obsługi programu Norma.
 • Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.
 • Bazy cenowe i cenniki w programie Norma. Import cenników.
 • Rodzaje kosztorysów - różnice i zasady pracy w programie Norma,
 • Rodzaje pozycji kosztorysowych.
 • Wstawianie, modyfikowanie, zmiana typu pozycji kosztorysowych:
  • szczegółowych,
  • uproszczonych.
 • Modyfikacja danych nakładów RMS.
 • Katalogi norm:
  • posługiwanie się bazą katalogów norm,
  • budowa katalogów nakładów rzeczowych,
  • posługiwanie się lista skróconą, 
  • wyszukiwanie pozycji, 
  • wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, 
  • korzystanie z opisów ogólnych i szczegółowych do katalogów. 
  • tworzenie katalogów własnych.
 • Upraszczanie wycen, łączenie nakładów w kosztorysie.
 • Aktualizowanie cen w kosztorysie.

Dzień 2

 • Podział kosztorysu na elementy (działy).
 • Wykorzystanie słownika CPV.
 • Narzuty kosztorysu: definiowanie, modyfikacje.
 • Przedmiarowanie w programie Norma:
  • Zasady obliczeń w przedmiarze,
  • Zastosowanie odwołań i stałych: lokalnych i globalnych.
  • Wykorzystanie funkcji bibliotecznych.
  • Rysunki w przedmiarze.
 • Wydruki: przygotowanie, konfigurowanie.
 • Wycena pracy rusztowań oraz kosztów transportu dodatkowego.

 

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 11, fax: 71 353 87 12
tel. kom. 509 15 31 65, 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA (Inteligo)
50 1020 5558 1111 1018 0430 0062
NIP: 894-004-55-11
REGON: 931621320