Podstawowy kurs obsługi programu Norma PRO/STANDARD - kliknij aby zobaczyć program i terminy

Cel szkolenia: Przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programami Norma Pro/Standard, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i korygowania kosztorysów.

Szkolenia w ramach programu

Lokalizacja Data
Szkolenie zdalne przez internet 22.04.2020- 23.04.2020 Zgłoszenie Szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest dedykowane nowym użytkownikom programu Norma PRO/STANDARD oraz dotychczasowym użytkownikom wersji 3.x programu, wymieniającym ją na Standard lub Pro. 

Celem szkolenia jest nauczenie wydajnej obsługi programu w zakresie niezbędnym do biegłego tworzenia kosztorysów i przedmiarów, a także zapoznanie uczestników z możliwościami programu Norma. 

Wymagania: umiejętność obsługi komputera oraz środowiska MS Windows.

Tryb zajęć: warsztaty komputerowe (jedna osoba przy stanowisku). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia. 

Cena szkolenia zawiera: dostęp do serwera z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania, świadectwo odbycia kursu, skrypt z materiałami pomocniczymi.

Rabaty
Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót
2. Podstawowy kurs obsługi programu Norma PRO/STANDARD
3. Zaawansowana obsługa Norma PRO

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1260 zł netto +23% VAT
Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1115 zł netto +23% VAT
Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1115 zł netto +23% VAT

Cena: 1094,7 zł

Program szkolenia

Dzień 1 – 7 godzin lekcyjnych

 •  Wprowadzenie do programu NORMA PRO/STANDARD, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.
 • Rodzaje kosztorysów – różnice i zasady pracy w programie Norma
 • Katalogi norm – posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów – wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca 
 • z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań.

 Dzień 2 - 7 godzin lekcyjnych

 •  Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych.
 • Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe - wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu – tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu.
 • Redagowanie kosztorysu – upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji 
 • i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień – wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.

 Czas trwania:

 •  14 godzin lekcyjnych - 2 dni

Wymagania wstępne:

 • Znajomość podstaw kosztorysowania oraz znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Uzyskanie praktycznych umiejętności posługiwania się programami Norma Pro/Standard w zakresie poprawnego i wydajnego tworzenia i edycji kosztorysów.

Tryb zajęć:

 • Warsztaty. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360