Wstęp do kosztorysowania robót - kliknij aby zobaczyć program i terminy

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami kosztorysowania robót i obiektów budowlanych, wymaganiami dotyczącymi zawartości dokumentacji w zależności od jej przeznaczenia a także metodami wyliczania ilości robót i ceny kosztorysowej zgodnie obowiązujących w kraju standardami.

Szkolenia w ramach programu

Lokalizacja Data
Brak szkoleń.

Program szkolenia

  • Przeznaczenie kosztorysu;
  • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje;
  • Podstawy sporządzania kosztorysów;
  • Układ kosztorysu;
  • Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji, uwarunkowania prawne;
  • Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;
  • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych;

Czas trwania:

  •  7 godzin lekcyjnych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Nabycie umiejętności analizowania i tworzenia kosztorysu inwestorskiego, ofertowego lub powykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej i uproszczonej z wykorzystaniem katalogów KNR, KSNR, KNNR oraz bazy cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót, z wykorzystaniem tradycyjnych, drukowanych formularzy lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Tryb zajęć:

  • Wykład. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360