Wstęp do kosztorysowania robót - kliknij aby zobaczyć program i terminy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przedmiarowania, metodami kosztorysowania robót, rodzajami oraz przeznaczeniem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji kosztorysowej, obowiązującymi przepisami i standardami kosztorysowania.

Szkolenia w ramach programu

Lokalizacja Data
Brak szkoleń.

Program szkolenia

Kosztorysowanie: określenia, pojęcia, definicje

 • Kosztorys, przedmiar/obmiar robót,
 • Roboty podstawowe, tymczasowe, towarzyszące,
 • Dokumentacja i specyfikacje techniczne,
 • Dane i założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 • Agregacja robót,
 • Ceny i czynniki produkcji.

Przedmiar robót

 • Zadania i wymagania,
 • Części składowe i zawartość,
 • Ogólne wytyczne sporządzania przedmiarów,

Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania

 • Kosztorys inwestorski – omówienie rozporządzeń Ministra Infrastruktury
  z 18.05.2004 i 2.09.2004,
 • Kosztorys ofertowy,
 • Kosztorys zamienny,
 • Kosztorys powykonawczy.

Kosztorys jako podstawa ustalania ceny na roboty budowlane

 • Kalkulacja uproszczona,
 • Kalkulacja szczegółowa.

Forma i zawartość kosztorysu

Zasady szczególne

 • Wykonywanie robót w warunkach szczególnych,
 • Wartość materiałów, maszyn, urządzeń i konstrukcji w kosztorysie.

Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej

Warsztaty kalkulacyjne

 • Katalogi normatywne KNR oraz pozostałe:
  • Układ,
  • Zawartość,
  • Zakres stosowania,
  • Posługiwanie się katalogami.
 • Ogólne zasady przedmiarowania:
  • Roboty ziemne,
  • Konstrukcje budowlane.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 11, fax: 71 353 87 12
tel. kom. 509 15 31 65, 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA (Inteligo)
50 1020 5558 1111 1018 0430 0062
NIP: 894-004-55-11
REGON: 931621320