Zaawansowana obsługa Norma Pro. Szkolenie II stopnia

Cel szkolenia: Przygotowanie użytkownika do posługiwania się zaawansowanymi funkcjami programu Norma PRO.

Szkolenia w ramach programu

Lokalizacja Data
Wrocław, ul. Bednarska 11c. OS BUTORG 15.03.2019 Zgłoszenie Szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie adresowane do użytkowników programu Norma, zamierzających poznać wydajne metody tworzenia dokumentacji kosztorysowej z zastosowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych. 

Wymagania: biegła obsługa MS Windows oraz programu Norma.

Tryb zajęć - warsztaty komputerowe

Rabaty
Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót
2. Intensywny kurs obsługi programu Norma
3. Zaawansowana obsługa Norma Pro

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1384 PLN
Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1293 PLN
Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1218 PLN

Podane ceny szkoleń zawierają 23% podatku VAT.

Cena: 480 zł

Program szkolenia

 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów, wstawianie rysunków, współpraca z programem Wykopy;
 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji;
 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych;
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów;
 • Kosztorysy wariantowe;
 • Kosztorysy wg FIDIC;
 • Kosztorysy złożone;
 • Rozliczanie robót;
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project;
 • Zadanie sprawdzające uzyskane wiadomości

 Czas trwania:

 • 7 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:

 • Znajomość programu Norma PRO w zakresie podstawowym.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 •  Zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Norma Pro i możliwościami wykorzystania ich w usprawnieniu codziennej pracy.

Tryb zajęć:

 • Warsztaty. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-38-68
KRS: 0000364360