Zarządzanie projektami

MS Project

MS Project

Niezależnie od branży, w której pracujesz, doświadczenia, specyfiki projektu czy sposobu zarządzania, w każdym projekcie, któym się zajmujesz dominują trzy elementy. Są to cel projektu, czas oraz niezbędne zasoby: rzeczowe, finansowe i nakładów pracy. Dotrzymanie planu wymaga codziennego weryfikowania tych czynników ...

Więcej o MS Project
ENOKO Project

ENOKO Project

ENOKO Project jest przeznaczonym dla użytkowników z branży budowlanej, funkcjonalnym rozszerzeniem systemu Microsoft Office Project. Zadaniem tego dodatku jest dostosowanie systemu Project do potrzeb branży budowlanej, a w szczególności do wykorzystania danych z kosztorysów budowlanych.

Więcej o ENOKO Project
Planista 2010 Net

Planista 2010 Net

PLANISTA 2010 NET, to nowoczesne narzędzie przeznaczone do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń oraz kontroli realizacji przedsięwzięć

Więcej o Planista 2010 Net
Planista

Planista

Program Planista został tak zbudowany, aby można było w prosty i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie równie łatwo wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń.

Więcej o Planista
Harmonogram

Harmonogram

W otaczającej nas rzeczywistości napotykamy na nieprzewidziane zdarzenia takie jak załamania pogody, dodatkowe utrudnienia robót, nieszczęśliwe wypadki losowe itp., które zmieniają warunki realizacji zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć. Dlatego program PLANISTA - HARMONOGRAM został tak zbudowany, aby można było w łatwy i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie w łatwy i szybki sposób wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń.

Więcej o Harmonogram
ATHProject

ATHProject

ATHPROJECT to moduł rozszerzający funkcjonalność MS Project o możliwość wczytywania kosztorysów stworzonych w programie Norma.

Więcej o ATHProject
Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360