MS Project

MS Project

Niezależnie od branży, w której pracujesz, doświadczenia, specyfiki projektu czy sposobu zarządzania, w każdym projekcie, któym się zajmujesz dominują trzy elementy. Są to cel projektu, czas oraz niezbędne zasoby: rzeczowe, finansowe i nakładów pracy. Dotrzymanie planu wymaga codziennego weryfikowania tych czynników ...

Zamów MS Project

Opis produktu

Gdyby czas, środki finansowe lub zadania projektu były nieograniczone, nie byłoby potrzebne zarządzanie nimi. Niestety w większości projektów obowiązuje określony limit czasu, budżet oraz zakres zadań.

Istnieje wiele sposobów określania czasu trwania projektu. Wybór metody zależy od ograniczeń nałożonych na cały projekt, takich jak budżet, czy dostępność zasobów. Dostępność jest określona przez kalendarze projektów i zasobów, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, zakres oraz elastyczność zadań.

Przesunięcie dowolnego zadania powoduje zmiany, i najczęściej opóźnienia daty zakończenia projektu. Modyfikowanie zadań z kolei może, lecz nie musi wpłynąć na datę zakończenia projektu.

Jakakolwiek korekta harmonogramu projektu prowadzi najczęściej do zwiększenia kosztów, nadmiernego gromadzenie zasobów, a także zmiany zakresu projektu.

Jak widać - problemów, nawet w najprostszym zadaniu, może być wiele.

Rozwiązanie? Potrzebne jest dobre, sprawdzone narzędzie: MS Project.

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360