Planista

Planista

Program Planista został tak zbudowany, aby można było w prosty i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie równie łatwo wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń.

Zamów Planista

Opis produktu

W otaczającej nas rzeczywistości często napotykamy na nieprzewidziane zdarzenia takie jak dodatkowe utrudnienia robót, załamania pogody, nieszczęśliwe wypadki losowe, które zmieniają warunki realizacji  zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć.

Program Planista został tak zbudowany, aby można było w prosty i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie równie łatwo wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych.

Planista jest programem  dedykowanym branży budowlanej, jedynym liczącym się polskim rozwiązaniem tego typu i jednym z nielicznych na świecie.

Obecnie współpracuje z większością obecnych na rynku programów do kosztorysowania, pobierając z nich informacje niezbędne do stworzenia szczegółowego harmonogramu prac, dostaw oraz kontroli rozliczeń.

Planista jest przeznaczony do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Za pomocą analizy sieciowej system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Na podstawie otrzymanych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym finansowe. Dynamiczna korekta danych umożliwia aktualizację harmonogramu w trakcie realizacji przedsięwzięcia i uwzględnianie ewentualnych odstępstw od przebiegu wykonania planu.

Planista jest rozpowszechniany w kilku wersjach:

Harmonogram, umożliwiający między innymi:

 • Import kosztorysu z programu do kosztorysowania, w tym pozycji kosztorysowych, obmiarów, ilosci oraz cen wszystkich nakładów;
 • Określenie minimalnego czasu niezbędnego do realizacji inwestycji metodą analizy sieciowej (Pert);
 • Tworzenie harmonogramu i zapotrzebowania na zasoby robocizny, materiałów i sprzętu w układzie zarówno ilościowym jak i wartościowym.
 • Modyfikowanie danych koszotrysowych;
 • Uproszczoną rejestrację postępu robót;
 •  Śledzenie kosztów związanych z czasem (kary umowne, nadzór itp).


Planista 6.5 jest narzędziem bardziej zaawansowanym, które pozwala dodatkowo:

 • Prowadzić szczegółowy rejestr postępu prac, dzięki czemu jest możliwe natychmiastowe wykrycie odstępstw od realizacji planu i przekraczania budżetu przedsięwzięć (wraz z uwzględnieniem postępu prac podwykonawców);
 • Tworzyć zapotrzebowania na środki finansowe w ujęciu czasowym;
 • Wykorzystywać zaawansowane funkcje filtrowania i sortowania danych w celu uzyskania przekrojowych zestawień czasowych i finansowych;
 • Tworzyć harmonogramy oraz analizować dane metodą wartości uzyskanej;
 • Importować oraz eksportować dane do MS Project;


Planista BD jest programem nowej generacji. To w pełni sieciowe i przy tym niedrogie rozwiązanie umożliwia sprawne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Program jest wyposażony w odrębne moduły: Kart Pracy (BZ), formularzy PZ, RW i ZW. Umożliwiają one ewidencję robocizny, materiałów przychodzących lub zwracanych z budowy oraz porównanie ich wykorzystania z limitami wynikającymi z kosztorysu, na każdym etapie realizacji inwestycji.

Planista BD jest dodatkowo rozbudowany o ewidencję przychodów. Baza danych daje możliwość pracy w systemie wielodostepu oraz analizowania danych z wielu budów jednocześnie. Takie rozwiązanie umożliwia rozdzielenie pracy w firmie na planistyczną, ewidencyjną i kontrolną.

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360