Planista 2010 Net

Planista 2010 Net

PLANISTA 2010 NET, to nowoczesne narzędzie przeznaczone do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń oraz kontroli realizacji przedsięwzięć

Zamów Planista 2010 Net

Opis produktu

PLANISTA 2010 NET jest przeznaczony do planowania, ewidencji zdarzeń, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć. Pozwala na automatyczne wykorzystanie danych zawartych w kosztorysach do sporządzenia harmonogramów przedsięwzięć. Wykorzystuje takie informacje jak:

  • wartości robót,
  • asortyment, ilości i ceny materiałów
  • limity robocizny i sprzętu zaplanowane do wykonania poszczególnych zadań.


Rejestruje informacje o używanych nakładach, planowanych i rzeczywistych terminach i kosztach wykonania zadań, co pozwala w konsekwencji na:

  • wychwytywanie przekroczeń:
  • zakładanych norm zużycia nakładów,
  • kosztów zakupu materiałów,
  • zamiany asortymentu itp.
  • kontrolę postępu robót, terminów realizacji poszczególnych zadań, porównywanie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót z rzeczywistymi,
  • analizę przedsięwzięcia budowlanego (metodą wartości uzyskanej), i ocenę poziomu wydatków oraz postępu robót.

Program wspomaga zarządzanie pracą podwykonawców poprzez rejestrację umów, terminów, kontrolę rozliczeń, a także śledzenie ich zaangażowania w realizację zadań. Zawiera między innymi moduły: magazynu głównego, magazynów towarów niewbudowanych przypisanych do poszczególnych budów, moduły rejestracji pracy sprzętu i pracowników.
SYSTEM PLANISTA 2010 NET pracuje z wykorzystaniem bazy danych, w której uprawnieni użytkownicy rejestrują informacje o swoich budowach. Do bezpośredniej komunikacji z bazą danych wykorzystana jest technologia umożliwiająca łączność zarówno przez sieć lokalną, jak i internetową.

Kanał RSS

Lokalizacja

Dane kontaktowe

BUTORG SP. Z O. O.
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c
tel. 71 353 87 10-12, fax: 71 353 87 13
tel. kom. 501 38 66 55
e-mail: biuro@butorg.pl

Informacje dodatkowe

Bank: PKO BP SA
87 1020 1853 0000 9502 0326 5303
NIP: 894-300-30-68
KRS: 0000364360